אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 4 days,2 hours,5 minutes,18%
זריחת השמש: 05:26
שקיעת השמש: 20:13
אור יום: 14:47
זריחת הירח: 08:20 (26/05/2020)
שקיעת הירח: 23:42 (26/05/2020)
חרמש מתמלא
18% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
30/05/2020 05:30
30 מאי 2020 03:30 UTC
05/06/2020 21:13
5 יוני 2020 19:13 UTC
13/06/2020 08:24
13 יוני 2020 06:24 UTC
21/06/2020 08:42
21 יוני 2020 06:42 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
20/03/2020 04:50
20 מרץ 2020 03:50 UTC
20/06/2020 23:44
20 יוני 2020 21:44 UTC
22/09/2020 15:31
22 ספטמבר 2020 13:31 UTC
21/12/2020 11:03
21 דצמבר 2020 10:03 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display