^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Август 20191 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.4°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 16.8°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.8 km/h
Усреднена посока навятъра 286° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 32.8°C на 01 в 14:06
Min. температура 22.4°C на 01 в 05:45
Max. влажност 76% на 01 в 05:50
Min. влажност 34% на 01 в 13:45
Max. атм. налягане 1014.7 hPa на 01 в 23:10
Min. атм. налягане 1013.1 hPa на 01 в 01:43
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 01 в 15:04
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 210°(ЮЮЗ) на 01 в 15:03
Max индекс на топлината 32.7°C на 01 в 14:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.9°C
Усреднена влажност 49%
Усреднена точка на оросяване 16.0°C
Усреднена атм. налягане 1012.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.0 km/h
Усреднена посока навятъра 9° (С)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:45
Max. температура 35.6°C на 02 в 12:51
Min. температура 20.3°C на 02 в 06:02
Max. влажност 69% на 02 в 07:10
Min. влажност 34% на 02 в 12:48
Max. атм. налягане 1014.3 hPa на 02 в 00:01
Min. атм. налягане 1009.7 hPa на 02 в 23:45
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 02 в 18:23
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 260°(З) на 02 в 15:04
Max индекс на топлината 36.8°C на 02 в 12:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.7°C
Усреднена влажност 62%
Усреднена точка на оросяване 17.7°C
Усреднена атм. налягане 1009.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.4 km/h
Усреднена посока навятъра 354° (С)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 00:00
Max. температура 28.5°C на 03 в 15:47
Min. температура 21.4°C на 03 в 05:35
Max. влажност 77% на 03 в 22:47
Min. влажност 44% на 03 в 01:19
Max. атм. налягане 1011.9 hPa на 03 в 00:00
Min. атм. налягане 1008.5 hPa на 03 в 05:31
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 03 в 17:06
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 022°(ССИ) на 03 в 17:05
Max индекс на топлината 29.7°C на 03 в 13:03
24 Hour Graph of this day is not available (20190803.gif)4 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.2°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 15.3°C
Усреднена атм. налягане 1013.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.4 km/h
Усреднена посока навятъра 231° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:42
Max. температура 28.7°C на 04 в 15:13
Min. температура 20.1°C на 04 в 04:36
Max. влажност 81% на 04 в 04:43
Min. влажност 35% на 04 в 13:18
Max. атм. налягане 1015.3 hPa на 04 в 23:42
Min. атм. налягане 1011.8 hPa на 04 в 04:21
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 04 в 17:30
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 226°(ЮЗ) на 04 в 16:37
Max индекс на топлината 28.5°C на 04 в 14:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.4°C
Усреднена влажност 49%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 1015.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.6 km/h
Усреднена посока навятъра 168° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:52
Max. температура 29.7°C на 05 в 15:20
Min. температура 19.2°C на 05 в 05:07
Max. влажност 68% на 05 в 02:06
Min. влажност 28% на 05 в 16:44
Max. атм. налягане 1016.4 hPa на 05 в 10:40
Min. атм. налягане 1014.9 hPa на 05 в 18:19
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 05 в 15:28
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 186°(Ю) на 05 в 14:06
Max индекс на топлината 29.0°C на 05 в 15:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.8°C
Усреднена влажност 39%
Усреднена точка на оросяване 11.4°C
Усреднена атм. налягане 1015.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.1 km/h
Усреднена посока навятъра 175° (Ю)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:52
Max. температура 33.4°C на 06 в 14:09
Min. температура 19.5°C на 06 в 06:02
Max. влажност 61% на 06 в 23:52
Min. влажност 28% на 06 в 14:48
Max. атм. налягане 1017.1 hPa на 06 в 11:01
Min. атм. налягане 1014.7 hPa на 06 в 18:30
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 06 в 16:30
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 168°(ЮЮИ) на 06 в 15:10
Max индекс на топлината 32.6°C на 06 в 13:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.9°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 17.1°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.9 km/h
Усреднена посока навятъра 30° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:49
Max. температура 34.8°C на 07 в 13:09
Min. температура 22.1°C на 07 в 06:23
Max. влажност 83% на 07 в 23:49
Min. влажност 32% на 07 в 13:21
Max. атм. налягане 1015.4 hPa на 07 в 00:01
Min. атм. налягане 1012.4 hPa на 07 в 22:20
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 07 в 17:20
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 044°(СИ) на 07 в 17:19
Max индекс на топлината 35.5°C на 07 в 12:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.3°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 20.5°C
Усреднена атм. налягане 1011.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.0 km/h
Усреднена посока навятъра 341° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:41
Max. температура 34.0°C на 08 в 15:33
Min. температура 22.4°C на 08 в 02:47
Max. влажност 90% на 08 в 06:26
Min. влажност 36% на 08 в 15:26
Max. атм. налягане 1012.8 hPa на 08 в 00:03
Min. атм. налягане 1010.1 hPa на 08 в 18:05
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 08 в 17:01
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 049°(СИ) на 08 в 19:04
Max индекс на топлината 36.6°C на 08 в 16:44

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.3°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 21.6°C
Усреднена атм. налягане 1013.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.6 km/h
Усреднена посока навятъра 316° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:50
Max. температура 30.7°C на 09 в 14:21
Min. температура 23.2°C на 09 в 01:10
Max. влажност 88% на 09 в 03:39
Min. влажност 56% на 09 в 14:22
Max. атм. налягане 1015.1 hPa на 09 в 23:42
Min. атм. налягане 1012.0 hPa на 09 в 03:20
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 09 в 13:14
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 04°(С) на 09 в 15:23
Max индекс на топлината 34.1°C на 09 в 15:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.8°C
Усреднена влажност 55%
Усреднена точка на оросяване 17.2°C
Усреднена атм. налягане 1015.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.1 km/h
Усреднена посока навятъра 295° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:49
Max. температура 34.9°C на 10 в 23:49
Min. температура 21.7°C на 10 в 05:39
Max. влажност 77% на 10 в 05:55
Min. влажност 34% на 10 в 14:37
Max. атм. налягане 1016.5 hPa на 10 в 11:16
Min. атм. налягане 1014.5 hPa на 10 в 03:46
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 10 в 16:04
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 258°(ЗЮЗ) на 10 в 13:14
Max индекс на топлината 34.2°C на 10 в 15:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.4°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 12.4°C
Усреднена атм. налягане 1014.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.3 km/h
Усреднена посока навятъра 28° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 07:49
Max. температура 27.3°C на 11 в 07:49
Min. температура 23.4°C на 11 в 00:38
Max. влажност 69% на 11 в 00:08
Min. влажност 39% на 11 в 06:23
Max. атм. налягане 1015.6 hPa на 11 в 00:01
Min. атм. налягане 1014.5 hPa на 11 в 04:30
Max скорост на вятъра 5.6 km/h на 11 в 07:16
Maxскорост на поривите 9.3 km/h от 035°(СИ) на 11 в 06:51
Max индекс на топлината 27.7°C на 11 в 07:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.4°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 16.3°C
Усреднена атм. налягане 1011.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.6 km/h
Усреднена посока навятъра 221° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 30.4°C на 12 в 21:00
Min. температура 25.3°C на 12 в 23:59
Max. влажност 58% на 12 в 21:45
Min. влажност 44% на 12 в 21:02
Max. атм. налягане 1014.8 hPa на 12 в 21:00
Min. атм. налягане 1011.2 hPa на 12 в 21:08
Max скорост на вятъра 5.6 km/h на 12 в 21:02
Maxскорост на поривите 9.3 km/h от 236°(ЮЗ) на 12 в 21:00
Max индекс на топлината 30.8°C на 12 в 21:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.9°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 16.2°C
Усреднена атм. налягане 1010.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.4 km/h
Усреднена посока навятъра 20° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 515.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:49
Max. температура 35.4°C на 13 в 14:46
Min. температура 21.7°C на 13 в 06:00
Max. влажност 76% на 13 в 23:48
Min. влажност 28% на 13 в 15:16
Max. атм. налягане 1011.4 hPa на 13 в 00:31
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 13 в 19:41
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 13 в 16:07
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 056°(СИ) на 13 в 16:06
Max индекс на топлината 35.1°C на 13 в 14:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.4°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 18.0°C
Усреднена атм. налягане 1010.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.2 km/h
Усреднена посока навятъра 0° (С)
Месечни валежи 2.2 mm
Годишни Валежи 517.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 14 в 11:36
Max. температура 32.2°C на 14 в 10:02
Min. температура 22.6°C на 14 в 04:05
Max. влажност 77% на 14 в 00:51
Min. влажност 32% на 14 в 11:08
Max. атм. налягане 1012.7 hPa на 14 в 23:24
Min. атм. налягане 1008.3 hPa на 14 в 05:00
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 14 в 16:17
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 04°(С) на 14 в 19:14
Max индекс на топлината 32.1°C на 14 в 10:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.7°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 16.7°C
Усреднена атм. налягане 1013.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.3 km/h
Усреднена посока навятъра 14° (ССИ)
Месечни валежи 2.2 mm
Годишни Валежи 517.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:47
Max. температура 27.4°C на 15 в 12:50
Min. температура 20.0°C на 15 в 23:44
Max. влажност 83% на 15 в 05:47
Min. влажност 48% на 15 в 18:15
Max. атм. налягане 1014.7 hPa на 15 в 23:14
Min. атм. налягане 1012.2 hPa на 15 в 06:16
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 15 в 17:12
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 025°(ССИ) на 15 в 15:04
Max индекс на топлината 28.0°C на 15 в 13:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.9°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 13.0°C
Усреднена атм. налягане 1014.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.4 km/h
Усреднена посока навятъра 20° (ССИ)
Месечни валежи 2.2 mm
Годишни Валежи 517.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:46
Max. температура 28.1°C на 16 в 15:01
Min. температура 16.0°C на 16 в 06:15
Max. влажност 69% на 16 в 23:21
Min. влажност 38% на 16 в 15:15
Max. атм. налягане 1016.3 hPa на 16 в 23:45
Min. атм. налягане 1013.4 hPa на 16 в 04:23
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 16 в 16:29
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 054°(СИ) на 16 в 15:08
Max индекс на топлината 27.9°C на 16 в 13:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.8°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 14.9°C
Усреднена атм. налягане 1016.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.8 km/h
Усреднена посока навятъра 20° (ССИ)
Месечни валежи 2.2 mm
Годишни Валежи 517.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:50
Max. температура 28.1°C на 17 в 14:13
Min. температура 18.4°C на 17 в 23:50
Max. влажност 79% на 17 в 06:34
Min. влажност 39% на 17 в 13:08
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 17 в 10:56
Min. атм. налягане 1015.5 hPa на 17 в 05:16
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 17 в 14:20
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 037°(СИ) на 17 в 13:16
Max индекс на топлината 28.1°C на 17 в 14:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.7°C
Усреднена влажност 51%
Усреднена точка на оросяване 14.3°C
Усреднена атм. налягане 1016.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.8 km/h
Усреднена посока навятъра 38° (СИ)
Месечни валежи 2.2 mm
Годишни Валежи 517.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:47
Max. температура 30.4°C на 18 в 15:18
Min. температура 17.0°C на 18 в 01:15
Max. влажност 78% на 18 в 00:10
Min. влажност 34% на 18 в 17:11
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 18 в 11:19
Min. атм. налягане 1015.8 hPa на 18 в 17:03
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 18 в 16:38
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 027°(ССИ) на 18 в 15:38
Max индекс на топлината 30.4°C на 18 в 15:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.3°C
Усреднена влажност 50%
Усреднена точка на оросяване 14.3°C
Усреднена атм. налягане 1016.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.4 km/h
Усреднена посока навятъра 52° (СИ)
Месечни валежи 2.2 mm
Годишни Валежи 517.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:50
Max. температура 32.7°C на 19 в 13:14
Min. температура 19.2°C на 19 в 06:08
Max. влажност 81% на 19 в 06:34
Min. влажност 28% на 19 в 13:17
Max. атм. налягане 1017.2 hPa на 19 в 22:44
Min. атм. налягане 1015.8 hPa на 19 в 05:17
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 19 в 13:38
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 040°(СИ) на 19 в 13:38
Max индекс на топлината 31.9°C на 19 в 13:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Август 2019 до днес 19
Усреднена температура 26.1°C
Усреднена влажност 56%
Усреднена точка на оросяване 16.0°C
Усреднена атм. налягане 1013.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.8 km/h
Усреднена посока навятъра 6° (С)
Месечни валежи 2.2 mm
Годишни Валежи 517.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 14 в 11:36
Max. температура 35.6°C на 02 в 12:51
Min. температура 16.0°C на 16 в 06:15
Max. влажност 90% на 08 в 06:26
Min. влажност 28% на 19 в 13:17
Max. атм. налягане 1017.2 hPa на 19 в 22:44
Min. атм. налягане 1008.3 hPa на 14 в 05:00
Max скорост на вятъра 20.4 kmh от 04°(С) на 15 в 17:12
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 023°(ССИ) на 04 в 16:37
Max индекс на топлината 36.8°C на 02 в 12:51
Avg daily max temp31.6°C
Avg daily min temp20.6°C
Growing degrees days :270.6GDD
Corn growing degrees days:559.2 GDD


Превалявания Общо
02.2 mm на 14