^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Декември 20191 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.7°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 7.5°C
Усреднена атм. налягане 1020.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.4 km/h
Усреднена посока навятъра 173° (Ю)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 683.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 01:39
Max. температура 15.9°C на 01 в 12:21
Min. температура 5.7°C на 01 в 06:47
Max. влажност 91% на 01 в 08:24
Min. влажност 58% на 01 в 11:34
Max. атм. налягане 1022.3 hPa на 01 в 10:10
Min. атм. налягане 1019.5 hPa на 01 в 23:49
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 01 в 15:09
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 132°(ЮИ) на 01 в 20:03
Max индекс на топлината 15.9°C на 01 в 12:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.1°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 10.7°C
Усреднена атм. налягане 1017.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.1 km/h
Усреднена посока навятъра 179° (Ю)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 683.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:45
Max. температура 17.0°C на 02 в 14:21
Min. температура 10.3°C на 02 в 00:01
Max. влажност 89% на 02 в 20:10
Min. влажност 76% на 02 в 14:24
Max. атм. налягане 1019.6 hPa на 02 в 00:10
Min. атм. налягане 1015.2 hPa на 02 в 18:12
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 02 в 12:21
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 172°(Ю) на 02 в 12:35
Max индекс на топлината 17.0°C на 02 в 14:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.6°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 8.4°C
Усреднена атм. налягане 1017.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.3 km/h
Усреднена посока навятъра 14° (ССИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 683.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:50
Max. температура 14.9°C на 03 в 09:57
Min. температура 7.6°C на 03 в 23:50
Max. влажност 88% на 03 в 13:56
Min. влажност 70% на 03 в 18:39
Max. атм. налягане 1020.6 hPa на 03 в 23:07
Min. атм. налягане 1015.6 hPa на 03 в 00:40
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 03 в 15:32
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 042°(СИ) на 03 в 15:32
Max индекс на топлината 14.9°C на 03 в 09:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.8°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 3.6°C
Усреднена атм. налягане 1020.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.8 km/h
Усреднена посока навятъра 8° (С)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 683.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:49
Max. температура 10.3°C на 04 в 13:16
Min. температура 4.5°C на 04 в 22:37
Max. влажност 88% на 04 в 22:42
Min. влажност 62% на 04 в 14:10
Max. атм. налягане 1022.6 hPa на 04 в 22:35
Min. атм. налягане 1019.6 hPa на 04 в 03:45
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 04 в 13:26
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 030°(ССИ) на 04 в 13:34
Max индекс на топлината 10.3°C на 04 в 13:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.2°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 6.3°C
Усреднена атм. налягане 1023.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.8 km/h
Усреднена посока навятъра 282° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 684.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 11:33
Max. температура 10.3°C на 05 в 21:14
Min. температура 3.4°C на 05 в 01:18
Max. влажност 92% на 05 в 23:52
Min. влажност 81% на 05 в 05:53
Max. атм. налягане 1025.0 hPa на 05 в 21:28
Min. атм. налягане 1021.6 hPa на 05 в 00:41
Max скорост на вятъра 5.6 km/h на 05 в 07:37
Maxскорост на поривите 7.4 km/h от 291°(ЗСЗ) на 05 в 11:48
Max индекс на топлината 10.3°C на 05 в 21:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.6°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 10.3°C
Усреднена атм. налягане 1022.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.5 km/h
Усреднена посока навятъра 334° (ССЗ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 685.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 05:33
Max. температура 13.3°C на 06 в 13:09
Min. температура 9.8°C на 06 в 23:52
Max. влажност 93% на 06 в 23:54
Min. влажност 92% на 06 в 19:22
Max. атм. налягане 1024.5 hPa на 06 в 00:12
Min. атм. налягане 1019.5 hPa на 06 в 23:54
Max скорост на вятъра 3.7 km/h на 06 в 22:05
Maxскорост на поривите 7.4 km/h от 200°(ЮЮЗ) на 06 в 22:05
Max индекс на топлината 13.3°C на 06 в 13:09
24 Hour Graph of this day is not available (20191206.gif)7 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.4°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 9.3°C
Усреднена атм. налягане 1018.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.2 km/h
Усреднена посока навятъра 261° (З)
Месечни валежи 2.6 mm
Годишни Валежи 685.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 07 в 02:35
Max. температура 16.7°C на 07 в 12:04
Min. температура 9.4°C на 07 в 01:07
Max. влажност 93% на 07 в 02:49
Min. влажност 60% на 07 в 11:43
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 07 в 23:33
Min. атм. налягане 1018.0 hPa на 07 в 04:39
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 07 в 11:41
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 032°(ССИ) на 07 в 11:42
Max индекс на топлината 16.7°C на 07 в 12:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.2°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 9.3°C
Усреднена атм. налягане 1019.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.5 km/h
Усреднена посока навятъра 199° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 2.6 mm
Годишни Валежи 685.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:47
Max. температура 16.9°C на 08 в 12:01
Min. температура 9.2°C на 08 в 06:48
Max. влажност 91% на 08 в 23:47
Min. влажност 67% на 08 в 12:31
Max. атм. налягане 1021.0 hPa на 08 в 09:51
Min. атм. налягане 1017.0 hPa на 08 в 23:47
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 08 в 23:39
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 145°(ЮИ) на 08 в 23:07
Max индекс на топлината 16.9°C на 08 в 12:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Декември 2019 до днес 8
Усреднена температура 10.9°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 8.2°C
Усреднена атм. налягане 1020.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.6 km/h
Усреднена посока навятъра 200° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 2.6 mm
Годишни Валежи 685.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 05:33
Max. температура 17.0°C на 02 в 14:21
Min. температура 3.4°C на 05 в 01:18
Max. влажност 93% на 07 в 02:49
Min. влажност 58% на 01 в 11:34
Max. атм. налягане 1025.0 hPa на 05 в 21:28
Min. атм. налягане 1015.2 hPa на 02 в 18:12
Max скорост на вятъра 22.2 kmh от 202°(ЮЮЗ) на 02 в 12:21
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 203°(ЮЮЗ) на 02 в 12:35
Max индекс на топлината 17.0°C на 02 в 14:21
Avg daily max temp14.4°C
Avg daily min temp7.5°C
Growing degrees days :17.8GDD
Corn growing degrees days:0.0 GDD


Превалявания Общо
00.2 mm на 1
00.6 mm на 5
01.6 mm на 6
00.2 mm на 7