^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Август 20201 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.9°C
Усреднена влажност 56%
Усреднена точка на оросяване 19.0°C
Усреднена атм. налягане 1011.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.0 km/h
Усреднена посока навятъра 17° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 348.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 33.7°C на 01 в 13:42
Min. температура 22.9°C на 01 в 05:35
Max. влажност 74% на 01 в 00:00
Min. влажност 42% на 01 в 13:16
Max. атм. налягане 1013.9 hPa на 01 в 00:01
Min. атм. налягане 1010.3 hPa на 01 в 18:06
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 01 в 15:04
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 09°(С) на 01 в 14:35
Max индекс на топлината 36.0°C на 01 в 14:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.0°C
Усреднена влажност 49%
Усреднена точка на оросяване 15.7°C
Усреднена атм. налягане 1010.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.2 km/h
Усреднена посока навятъра 20° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 348.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:48
Max. температура 32.4°C на 02 в 14:25
Min. температура 22.8°C на 02 в 23:48
Max. влажност 75% на 02 в 00:19
Min. влажност 26% на 02 в 19:08
Max. атм. налягане 1011.1 hPa на 02 в 11:02
Min. атм. налягане 1009.2 hPa на 02 в 03:06
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 02 в 11:38
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 023°(ССИ) на 02 в 15:14
Max индекс на топлината 32.2°C на 02 в 14:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.5°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване 17.6°C
Усреднена атм. налягане 1007.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 10.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.3 km/h
Усреднена посока навятъра 168° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 348.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:49
Max. температура 34.1°C на 03 в 13:03
Min. температура 22.2°C на 03 в 01:32
Max. влажност 88% на 03 в 23:49
Min. влажност 37% на 03 в 01:49
Max. атм. налягане 1010.2 hPa на 03 в 00:03
Min. атм. налягане 1005.3 hPa на 03 в 20:22
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 03 в 16:46
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 146°(ЮИ) на 03 в 17:32
Max индекс на топлината 36.7°C на 03 в 13:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.7°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 19.1°C
Усреднена атм. налягане 1006.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.2 km/h
Усреднена посока навятъра 180° (Ю)
Месечни валежи 1.8 mm
Годишни Валежи 349.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.0 mm на 04 в 15:13
Max. температура 29.3°C на 04 в 13:49
Min. температура 20.9°C на 04 в 15:29
Max. влажност 89% на 04 в 01:40
Min. влажност 42% на 04 в 20:44
Max. атм. налягане 1007.8 hPa на 04 в 15:10
Min. атм. налягане 1004.4 hPa на 04 в 17:45
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 04 в 18:07
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 198°(ЮЮЗ) на 04 в 17:44
Max индекс на топлината 32.3°C на 04 в 13:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.1°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 13.9°C
Усреднена атм. налягане 1008.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.9 km/h
Усреднена посока навятъра 328° (ССЗ)
Месечни валежи 2.0 mm
Годишни Валежи 350.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 15:25
Max. температура 27.1°C на 05 в 12:21
Min. температура 16.5°C на 05 в 05:43
Max. влажност 87% на 05 в 21:15
Min. влажност 41% на 05 в 12:31
Max. атм. налягане 1010.0 hPa на 05 в 19:15
Min. атм. налягане 1006.7 hPa на 05 в 05:14
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 05 в 15:24
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 225°(ЮЗ) на 05 в 15:23
Max индекс на топлината 27.1°C на 05 в 12:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Август 2020 до днес 5
Усреднена температура 26.3°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 17.1°C
Усреднена атм. налягане 1009.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.4 km/h
Усреднена посока навятъра 140° (ЮИ)
Месечни валежи 2.0 mm
Годишни Валежи 350.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.0 mm на 04 в 15:13
Max. температура 34.1°C на 03 в 13:03
Min. температура 16.5°C на 05 в 05:43
Max. влажност 89% на 04 в 01:40
Min. влажност 26% на 02 в 19:08
Max. атм. налягане 1013.9 hPa на 01 в 00:01
Min. атм. налягане 1004.4 hPa на 04 в 17:45
Max скорост на вятъра 24.1 kmh от 196°(ЮЮЗ) на 04 в 18:07
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 158°(ЮЮИ) на 03 в 17:32
Max индекс на топлината 36.7°C на 03 в 13:03
Avg daily max temp32.4°C
Avg daily min temp22.2°C
Growing degrees days :64.1GDD
Corn growing degrees days:71.2 GDD


Превалявания Общо
01.8 mm на 4