^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юни 20191 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.8°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 11.0°C
Усреднена атм. налягане 1017.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.5 km/h
Усреднена посока навятъра 18° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 416.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 21.3°C на 01 в 15:06
Min. температура 11.7°C на 01 в 04:14
Max. влажност 89% на 01 в 00:00
Min. влажност 47% на 01 в 15:08
Max. атм. налягане 1018.9 hPa на 01 в 00:40
Min. атм. налягане 1016.2 hPa на 01 в 18:20
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 01 в 16:51
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 354°(С) на 01 в 15:34
Max индекс на топлината 25.1°C на 01 в 15:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.8°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 11.7°C
Усреднена атм. налягане 1016.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.5 km/h
Усреднена посока навятъра 19° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 416.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:51
Max. температура 22.2°C на 02 в 12:06
Min. температура 11.4°C на 02 в 05:31
Max. влажност 90% на 02 в 06:23
Min. влажност 51% на 02 в 16:45
Max. атм. налягане 1017.1 hPa на 02 в 00:01
Min. атм. налягане 1015.1 hPa на 02 в 18:12
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 02 в 15:31
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 051°(СИ) на 02 в 15:30
Max индекс на топлината 24.9°C на 02 в 16:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.5°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 13.3°C
Усреднена атм. налягане 1014.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.2 km/h
Усреднена посока навятъра 18° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 416.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:54
Max. температура 25.1°C на 03 в 13:58
Min. температура 12.8°C на 03 в 03:15
Max. влажност 87% на 03 в 23:54
Min. влажност 48% на 03 в 14:43
Max. атм. налягане 1016.6 hPa на 03 в 00:06
Min. атм. налягане 1013.7 hPa на 03 в 17:30
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 03 в 14:12
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 016°(ССИ) на 03 в 14:36
Max индекс на топлината 25.9°C на 03 в 13:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.6°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 14.2°C
Усреднена атм. налягане 1013.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.3 km/h
Усреднена посока навятъра 34° (СИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 416.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:47
Max. температура 26.6°C на 04 в 17:05
Min. температура 13.9°C на 04 в 01:41
Max. влажност 88% на 04 в 01:05
Min. влажност 43% на 04 в 17:15
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 04 в 00:03
Min. атм. налягане 1012.2 hPa на 04 в 19:08
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 04 в 12:30
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 049°(СИ) на 04 в 12:29
Max индекс на топлината 26.7°C на 04 в 17:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.8°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 15.3°C
Усреднена атм. налягане 1012.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.9 km/h
Усреднена посока навятъра 175° (Ю)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 15:25
Max. температура 28.9°C на 05 в 13:36
Min. температура 14.7°C на 05 в 05:01
Max. влажност 89% на 05 в 04:54
Min. влажност 45% на 05 в 13:43
Max. атм. налягане 1012.9 hPa на 05 в 00:02
Min. атм. налягане 1011.2 hPa на 05 в 19:09
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 05 в 17:45
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 156°(ЮЮИ) на 05 в 18:03
Max индекс на топлината 29.1°C на 05 в 13:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.7°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 15.5°C
Усреднена атм. налягане 1014.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.7 km/h
Усреднена посока навятъра 187° (Ю)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:47
Max. температура 31.3°C на 06 в 14:22
Min. температура 16.7°C на 06 в 06:16
Max. влажност 91% на 06 в 06:49
Min. влажност 28% на 06 в 14:13
Max. атм. налягане 1016.8 hPa на 06 в 23:30
Min. атм. налягане 1012.6 hPa на 06 в 00:13
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 06 в 17:03
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 191°(Ю) на 06 в 16:45
Max индекс на топлината 31.2°C на 06 в 15:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.6°C
Усреднена влажност 53%
Усреднена точка на оросяване 14.3°C
Усреднена атм. налягане 1018.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.2 km/h
Усреднена посока навятъра 177° (Ю)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:55
Max. температура 34.1°C на 07 в 14:52
Min. температура 16.1°C на 07 в 05:09
Max. влажност 84% на 07 в 05:25
Min. влажност 27% на 07 в 15:11
Max. атм. налягане 1020.2 hPa на 07 в 23:36
Min. атм. налягане 1016.3 hPa на 07 в 01:47
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 07 в 17:11
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 012°(ССИ) на 07 в 16:18
Max индекс на топлината 33.5°C на 07 в 15:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.6°C
Усреднена влажност 41%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 1019.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.8 km/h
Усреднена посока навятъра 330° (ССЗ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:55
Max. температура 37.3°C на 08 в 13:53
Min. температура 20.3°C на 08 в 04:10
Max. влажност 66% на 08 в 07:03
Min. влажност 19% на 08 в 13:43
Max. атм. налягане 1021.3 hPa на 08 в 23:49
Min. атм. налягане 1018.8 hPa на 08 в 04:46
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 08 в 14:48
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 311°(СЗ) на 08 в 14:06
Max индекс на топлината 36.1°C на 08 в 13:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.3°C
Усреднена влажност 43%
Усреднена точка на оросяване 13.3°C
Усреднена атм. налягане 1019.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.2 km/h
Усреднена посока навятъра 17° (ССИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:49
Max. температура 32.6°C на 09 в 15:32
Min. температура 22.9°C на 09 в 23:49
Max. влажност 59% на 09 в 23:47
Min. влажност 27% на 09 в 15:11
Max. атм. налягане 1021.3 hPa на 09 в 00:21
Min. атм. налягане 1017.2 hPa на 09 в 23:49
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 09 в 16:11
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 013°(ССИ) на 09 в 15:01
Max индекс на топлината 31.7°C на 09 в 13:44

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.8°C
Усреднена влажност 50%
Усреднена точка на оросяване 15.1°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.8 km/h
Усреднена посока навятъра 22° (ССИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:54
Max. температура 31.9°C на 10 в 14:36
Min. температура 20.6°C на 10 в 02:09
Max. влажност 69% на 10 в 23:54
Min. влажност 34% на 10 в 15:34
Max. атм. налягане 1017.2 hPa на 10 в 00:02
Min. атм. налягане 1011.3 hPa на 10 в 19:16
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 10 в 15:54
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 354°(С) на 10 в 15:15
Max индекс на топлината 32.0°C на 10 в 12:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.2°C
Усреднена влажност 55%
Усреднена точка на оросяване 16.8°C
Усреднена атм. налягане 1010.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.5 km/h
Усреднена посока навятъра 178° (Ю)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:47
Max. температура 35.8°C на 11 в 14:33
Min. температура 19.9°C на 11 в 05:19
Max. влажност 76% на 11 в 05:25
Min. влажност 31% на 11 в 14:31
Max. атм. налягане 1011.8 hPa на 11 в 00:01
Min. атм. налягане 1009.7 hPa на 11 в 17:44
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 11 в 16:41
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 143°(ЮИ) на 11 в 16:40
Max индекс на топлината 36.7°C на 11 в 14:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.7°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 17.6°C
Усреднена атм. налягане 1011.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.6 km/h
Усреднена посока навятъра 174° (Ю)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:49
Max. температура 33.6°C на 12 в 12:33
Min. температура 21.3°C на 12 в 05:50
Max. влажност 79% на 12 в 06:35
Min. влажност 36% на 12 в 11:08
Max. атм. налягане 1013.0 hPa на 12 в 23:43
Min. атм. налягане 1010.3 hPa на 12 в 04:11
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 12 в 14:02
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 344°(ССЗ) на 12 в 14:02
Max индекс на топлината 34.7°C на 12 в 12:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.7°C
Усреднена влажност 62%
Усреднена точка на оросяване 17.3°C
Усреднена атм. налягане 1014.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.1 km/h
Усреднена посока навятъра 34° (ССИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:51
Max. температура 31.7°C на 13 в 11:01
Min. температура 19.7°C на 13 в 05:02
Max. влажност 84% на 13 в 01:40
Min. влажност 31% на 13 в 10:00
Max. атм. налягане 1017.6 hPa на 13 в 23:48
Min. атм. налягане 1011.7 hPa на 13 в 02:42
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 13 в 11:45
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 349°(С) на 13 в 12:18
Max индекс на топлината 31.8°C на 13 в 14:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.3°C
Усреднена влажност 49%
Усреднена точка на оросяване 13.3°C
Усреднена атм. налягане 1017.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.5 km/h
Усреднена посока навятъра 22° (ССИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:47
Max. температура 32.4°C на 14 в 16:20
Min. температура 18.8°C на 14 в 05:05
Max. влажност 84% на 14 в 04:37
Min. влажност 25% на 14 в 18:39
Max. атм. налягане 1018.6 hPa на 14 в 12:10
Min. атм. налягане 1015.9 hPa на 14 в 20:23
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 14 в 16:29
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 034°(СИ) на 14 в 16:29
Max индекс на топлината 31.0°C на 14 в 16:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 29.0°C
Усреднена влажност 40%
Усреднена точка на оросяване 13.7°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.8 km/h
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:52
Max. температура 35.6°C на 15 в 14:06
Min. температура 20.3°C на 15 в 05:55
Max. влажност 62% на 15 в 07:06
Min. влажност 25% на 15 в 14:00
Max. атм. налягане 1016.6 hPa на 15 в 00:01
Min. атм. налягане 1011.9 hPa на 15 в 19:15
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 15 в 15:28
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 037°(СИ) на 15 в 14:27
Max индекс на топлината 35.1°C на 15 в 12:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.3°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 15.2°C
Усреднена атм. налягане 1012.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.8 km/h
Усреднена посока навятъра 22° (ССИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:41
Max. температура 31.8°C на 16 в 12:41
Min. температура 21.9°C на 16 в 23:27
Max. влажност 70% на 16 в 22:05
Min. влажност 37% на 16 в 12:43
Max. атм. налягане 1014.0 hPa на 16 в 23:23
Min. атм. налягане 1011.8 hPa на 16 в 17:29
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 16 в 13:30
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 038°(СИ) на 16 в 11:17
Max индекс на топлината 32.4°C на 16 в 14:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.8°C
Усреднена влажност 53%
Усреднена точка на оросяване 14.8°C
Усреднена атм. налягане 1013.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.4 km/h
Усреднена посока навятъра 25° (ССИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:52
Max. температура 30.4°C на 17 в 15:00
Min. температура 19.7°C на 17 в 04:16
Max. влажност 77% на 17 в 23:28
Min. влажност 33% на 17 в 17:27
Max. атм. налягане 1013.9 hPa на 17 в 08:13
Min. атм. налягане 1011.8 hPa на 17 в 17:38
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 17 в 12:53
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 075°(ИСИ) на 17 в 12:42
Max индекс на топлината 30.0°C на 17 в 12:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.7°C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване 16.3°C
Усреднена атм. налягане 1014.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.4 km/h
Усреднена посока навятъра 21° (ССИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:57
Max. температура 29.3°C на 18 в 13:20
Min. температура 19.2°C на 18 в 03:12
Max. влажност 76% на 18 в 00:26
Min. влажност 47% на 18 в 12:08
Max. атм. налягане 1015.1 hPa на 18 в 23:55
Min. атм. налягане 1013.4 hPa на 18 в 18:17
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 18 в 13:29
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 037°(СИ) на 18 в 13:29
Max индекс на топлината 29.9°C на 18 в 13:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.2°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 16.7°C
Усреднена атм. налягане 1013.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.9 km/h
Усреднена посока навятъра 55° (СИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:49
Max. температура 30.8°C на 19 в 16:11
Min. температура 18.4°C на 19 в 05:33
Max. влажност 84% на 19 в 05:24
Min. влажност 44% на 19 в 18:28
Max. атм. налягане 1015.2 hPa на 19 в 00:05
Min. атм. налягане 1011.8 hPa на 19 в 17:44
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 19 в 13:41
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 146°(ЮИ) на 19 в 16:13
Max индекс на топлината 31.8°C на 19 в 16:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Юни 2019 до днес 19
Усреднена температура 24.4°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 14.6°C
Усреднена атм. налягане 1014.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.8 km/h
Усреднена посока навятъра 54° (СИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 417.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 15:25
Max. температура 37.3°C на 08 в 13:53
Min. температура 11.4°C на 02 в 05:31
Max. влажност 91% на 06 в 06:49
Min. влажност 19% на 08 в 13:43
Max. атм. налягане 1021.3 hPa на 09 в 00:20
Min. атм. налягане 1009.7 hPa на 11 в 17:44
Max скорост на вятъра 22.2 kmh от 333°(ССЗ) на 01 в 16:51
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 023°(ССИ) на 01 в 15:34
Max индекс на топлината 36.7°C на 11 в 14:38
Avg daily max temp30.7°C
Avg daily min temp17.9°C
Growing degrees days :251.8GDD
Corn growing degrees days:578.5 GDD


Превалявания Общо
00.2 mm на 5