^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Октомври 20201 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.4°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 12.1°C
Усреднена атм. налягане 1009.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.0 km/h
Усреднена посока навятъра 190° (Ю)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 434.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 25.3°C на 01 в 14:46
Min. температура 11.7°C на 01 в 06:56
Max. влажност 88% на 01 в 07:04
Min. влажност 37% на 01 в 14:34
Max. атм. налягане 1012.3 hPa на 01 в 00:09
Min. атм. налягане 1008.0 hPa на 01 в 16:09
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 01 в 16:24
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 207°(ЮЮЗ) на 01 в 14:24
Max индекс на топлината 25.9°C на 01 в 15:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.2°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 16.0°C
Усреднена атм. налягане 1007.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.1 km/h
Усреднена посока навятъра 160° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 434.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:52
Max. температура 25.4°C на 02 в 14:35
Min. температура 13.7°C на 02 в 06:45
Max. влажност 91% на 02 в 07:25
Min. влажност 52% на 02 в 13:42
Max. атм. налягане 1009.1 hPa на 02 в 00:13
Min. атм. налягане 1006.3 hPa на 02 в 17:10
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 02 в 16:24
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 119°(ИЮИ) на 02 в 22:24
Max индекс на топлината 26.3°C на 02 в 14:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.3°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 20.6°C
Усреднена атм. налягане 1006.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 19.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 31.3 km/h
Усреднена посока навятъра 147° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 434.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:51
Max. температура 25.9°C на 03 в 12:01
Min. температура 21.6°C на 03 в 01:49
Max. влажност 89% на 03 в 07:03
Min. влажност 74% на 03 в 12:36
Max. атм. налягане 1007.9 hPa на 03 в 00:31
Min. атм. налягане 1004.2 hPa на 03 в 23:25
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 03 в 17:25
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 175°(Ю) на 03 в 11:32
Max индекс на топлината 27.4°C на 03 в 12:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.5°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 15.8°C
Усреднена атм. налягане 1009.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.3 km/h
Усреднена посока навятъра 171° (Ю)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 434.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:42
Max. температура 28.9°C на 04 в 14:23
Min. температура 17.2°C на 04 в 07:38
Max. влажност 90% на 04 в 02:27
Min. влажност 40% на 04 в 14:44
Max. атм. налягане 1012.0 hPa на 04 в 10:21
Min. атм. налягане 1005.2 hPa на 04 в 00:17
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 03 в 00:06
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 189°(Ю) на 04 в 00:22
Max индекс на топлината 28.6°C на 04 в 14:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.7°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 16.1°C
Усреднена атм. налягане 1011.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.6 km/h
Усреднена посока навятъра 147° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 434.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:48
Max. температура 27.7°C на 05 в 11:46
Min. температура 18.6°C на 05 в 06:08
Max. влажност 92% на 05 в 09:01
Min. влажност 42% на 05 в 11:32
Max. атм. налягане 1013.8 hPa на 05 в 23:48
Min. атм. налягане 1009.7 hPa на 05 в 04:21
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 05 в 15:22
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 152°(ЮЮИ) на 05 в 01:09
Max индекс на топлината 27.7°C на 05 в 12:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.4°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 13.3°C
Усреднена атм. налягане 1015.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.2 km/h
Усреднена посока навятъра 15° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 434.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:54
Max. температура 24.1°C на 06 в 13:24
Min. температура 15.3°C на 06 в 05:40
Max. влажност 88% на 06 в 23:54
Min. влажност 46% на 06 в 12:06
Max. атм. налягане 1016.2 hPa на 06 в 12:06
Min. атм. налягане 1013.8 hPa на 06 в 00:01
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 06 в 13:42
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 040°(СИ) на 06 в 17:30
Max индекс на топлината 25.4°C на 06 в 13:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.8°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 12.2°C
Усреднена атм. налягане 1013.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.0 km/h
Усреднена посока навятъра 199° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 14.8 mm
Годишни Валежи 449.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 07 в 14:17
Max. температура 18.3°C на 07 в 10:45
Min. температура 13.2°C на 07 в 23:51
Max. влажност 92% на 07 в 23:05
Min. влажност 59% на 07 в 08:09
Max. атм. налягане 1015.5 hPa на 07 в 00:06
Min. атм. налягане 1010.9 hPa на 07 в 18:45
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 07 в 09:39
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 198°(ЮЮЗ) на 07 в 09:38
Max индекс на топлината 18.3°C на 07 в 10:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.4°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 10.7°C
Усреднена атм. налягане 1017.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.5 km/h
Усреднена посока навятъра 3° (С)
Месечни валежи 14.8 mm
Годишни Валежи 449.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:54
Max. температура 19.1°C на 08 в 14:36
Min. температура 12.5°C на 08 в 23:35
Max. влажност 91% на 08 в 04:50
Min. влажност 56% на 08 в 14:46
Max. атм. налягане 1020.8 hPa на 08 в 23:30
Min. атм. налягане 1013.3 hPa на 08 в 00:16
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 08 в 13:34
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 043°(СИ) на 08 в 13:05
Max индекс на топлината 19.1°C на 08 в 14:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.7°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 11.2°C
Усреднена атм. налягане 1020.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.0 km/h
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 14.8 mm
Годишни Валежи 449.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:50
Max. температура 19.8°C на 09 в 15:25
Min. температура 12.4°C на 09 в 07:00
Max. влажност 90% на 09 в 23:34
Min. влажност 61% на 09 в 13:46
Max. атм. налягане 1021.1 hPa на 09 в 11:31
Min. атм. налягане 1019.6 hPa на 09 в 23:50
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 09 в 13:01
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 348°(ССЗ) на 09 в 13:18
Max индекс на топлината 19.8°C на 09 в 15:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.4°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 8.7°C
Усреднена атм. налягане 1018.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.2 km/h
Усреднена посока навятъра 218° (ЮЗ)
Месечни валежи 14.8 mm
Годишни Валежи 449.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:55
Max. температура 23.2°C на 10 в 12:40
Min. температура 9.3°C на 10 в 07:12
Max. влажност 87% на 10 в 03:34
Min. влажност 32% на 10 в 13:00
Max. атм. налягане 1019.6 hPa на 10 в 00:03
Min. атм. налягане 1016.3 hPa на 10 в 23:54
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 10 в 22:32
Maxскорост на поривите 14.8 km/h от 060°(ИСИ) на 10 в 16:36
Max индекс на топлината 25.2°C на 10 в 10:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.0°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 1012.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.1 km/h
Усреднена посока навятъра 169° (ЮЮИ)
Месечни валежи 14.8 mm
Годишни Валежи 449.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:49
Max. температура 24.3°C на 11 в 14:35
Min. температура 12.9°C на 11 в 04:44
Max. влажност 91% на 11 в 05:44
Min. влажност 36% на 11 в 15:09
Max. атм. налягане 1016.3 hPa на 11 в 00:06
Min. атм. налягане 1008.5 hPa на 11 в 23:49
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 11 в 23:30
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 245°(ЗЮЗ) на 11 в 21:45
Max индекс на топлината 25.4°C на 11 в 15:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.3°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 12.4°C
Усреднена атм. налягане 1006.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.6 km/h
Усреднена посока навятъра 190° (Ю)
Месечни валежи 41.8 mm
Годишни Валежи 476.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.0 mm на 12 в 14:11
Max. температура 17.9°C на 12 в 00:03
Min. температура 11.8°C на 12 в 23:44
Max. влажност 92% на 12 в 21:45
Min. влажност 65% на 12 в 02:33
Max. атм. налягане 1009.0 hPa на 12 в 02:43
Min. атм. налягане 1003.5 hPa на 12 в 22:07
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 11 в 00:29
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 269°(З) на 12 в 23:36
Max индекс на топлината 17.9°C на 12 в 00:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.9°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 9.4°C
Усреднена атм. налягане 1007.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.6 km/h
Усреднена посока навятъра 268° (З)
Месечни валежи 51.6 mm
Годишни Валежи 485.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 13 в 18:06
Max. температура 18.2°C на 13 в 14:05
Min. температура 10.2°C на 13 в 23:49
Max. влажност 93% на 13 в 23:51
Min. влажност 53% на 13 в 14:24
Max. атм. налягане 1011.1 hPa на 13 в 23:37
Min. атм. налягане 1003.6 hPa на 13 в 01:21
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 13 в 11:28
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 231°(ЮЗ) на 13 в 11:27
Max индекс на топлината 18.2°C на 13 в 14:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.1°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 11.0°C
Усреднена атм. налягане 1012.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.7 km/h
Усреднена посока навятъра 169° (ЮЮИ)
Месечни валежи 51.6 mm
Годишни Валежи 485.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:50
Max. температура 20.6°C на 14 в 13:15
Min. температура 9.0°C на 14 в 07:15
Max. влажност 93% на 14 в 03:17
Min. влажност 60% на 14 в 13:52
Max. атм. налягане 1013.0 hPa на 14 в 12:37
Min. атм. налягане 1010.9 hPa на 14 в 00:49
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 14 в 12:22
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 168°(ЮЮИ) на 14 в 13:05
Max индекс на топлината 24.5°C на 14 в 13:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.1°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 13.9°C
Усреднена атм. налягане 1009.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.6 km/h
Усреднена посока навятъра 168° (ЮЮИ)
Месечни валежи 54.2 mm
Годишни Валежи 488.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 16:15
Max. температура 21.1°C на 15 в 09:49
Min. температура 13.1°C на 15 в 23:54
Max. влажност 89% на 15 в 23:57
Min. влажност 63% на 15 в 10:03
Max. атм. налягане 1011.2 hPa на 15 в 00:01
Min. атм. налягане 1008.0 hPa на 15 в 19:03
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 15 в 14:19
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 180°(Ю) на 15 в 14:17
Max индекс на топлината 24.1°C на 15 в 10:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.6°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 9.3°C
Усреднена атм. налягане 1012.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.0 km/h
Усреднена посока навятъра 203° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 60.8 mm
Годишни Валежи 495.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.8 mm на 16 в 17:01
Max. температура 20.7°C на 16 в 12:25
Min. температура 8.6°C на 16 в 06:58
Max. влажност 90% на 16 в 20:56
Min. влажност 42% на 16 в 12:40
Max. атм. налягане 1013.6 hPa на 16 в 22:03
Min. атм. налягане 1010.5 hPa на 16 в 03:03
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 16 в 15:15
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 220°(ЮЗ) на 16 в 12:48
Max индекс на топлината 25.3°C на 16 в 12:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.6°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 8.7°C
Усреднена атм. налягане 1014.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.4 km/h
Усреднена посока навятъра 232° (ЮЗ)
Месечни валежи 60.8 mm
Годишни Валежи 495.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:51
Max. температура 19.7°C на 17 в 13:02
Min. температура 8.3°C на 17 в 05:25
Max. влажност 88% на 17 в 01:32
Min. влажност 47% на 17 в 14:03
Max. атм. налягане 1016.6 hPa на 17 в 23:06
Min. атм. налягане 1012.5 hPa на 17 в 01:37
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 17 в 14:37
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 020°(ССИ) на 17 в 14:40
Max индекс на топлината 19.7°C на 17 в 13:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.5°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 10.3°C
Усреднена атм. налягане 1018.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.6 km/h
Усреднена посока навятъра 353° (С)
Месечни валежи 60.8 mm
Годишни Валежи 495.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:50
Max. температура 17.1°C на 18 в 15:05
Min. температура 10.4°C на 18 в 06:36
Max. влажност 90% на 18 в 06:19
Min. влажност 65% на 18 в 14:25
Max. атм. налягане 1020.8 hPa на 18 в 23:44
Min. атм. налягане 1016.0 hPa на 18 в 01:03
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 18 в 16:26
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 034°(СИ) на 18 в 16:26
Max индекс на топлината 17.1°C на 18 в 15:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.7°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 9.9°C
Усреднена атм. налягане 1022.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.5 km/h
Усреднена посока навятъра 1° (С)
Месечни валежи 60.8 mm
Годишни Валежи 495.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:48
Max. температура 18.3°C на 19 в 15:13
Min. температура 10.1°C на 19 в 23:38
Max. влажност 91% на 19 в 05:50
Min. влажност 56% на 19 в 15:12
Max. атм. налягане 1023.3 hPa на 19 в 23:48
Min. атм. налягане 1020.8 hPa на 19 в 00:19
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 19 в 15:22
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 014°(ССИ) на 19 в 14:02
Max индекс на топлината 18.3°C на 19 в 15:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.4°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 9.8°C
Усреднена атм. налягане 1024.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.2 km/h
Усреднена посока навятъра 341° (ССЗ)
Месечни валежи 60.8 mm
Годишни Валежи 495.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:54
Max. температура 18.3°C на 20 в 13:25
Min. температура 10.2°C на 20 в 00:02
Max. влажност 91% на 20 в 23:54
Min. влажност 52% на 20 в 13:13
Max. атм. налягане 1025.2 hPa на 20 в 23:12
Min. атм. налягане 1023.0 hPa на 20 в 04:28
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 20 в 12:46
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 055°(СИ) на 20 в 15:15
Max индекс на топлината 18.3°C на 20 в 13:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.7°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 8.2°C
Усреднена атм. налягане 1023.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.6 km/h
Усреднена посока навятъра 196° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 61.2 mm
Годишни Валежи 495.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 21 в 06:20
Max. температура 22.9°C на 21 в 15:47
Min. температура 8.1°C на 21 в 07:08
Max. влажност 93% на 21 в 05:12
Min. влажност 27% на 21 в 14:34
Max. атм. налягане 1025.2 hPa на 21 в 10:13
Min. атм. налягане 1022.7 hPa на 21 в 16:00
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 21 в 16:35
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 06°(С) на 21 в 16:34
Max индекс на топлината 25.2°C на 21 в 12:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.3°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 8.5°C
Усреднена атм. налягане 1023.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.4 km/h
Усреднена посока навятъра 244° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 61.2 mm
Годишни Валежи 495.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 22 в 23:55
Max. температура 20.2°C на 22 в 16:06
Min. температура 9.3°C на 22 в 07:37
Max. влажност 90% на 22 в 23:55
Min. влажност 52% на 22 в 13:11
Max. атм. налягане 1024.9 hPa на 22 в 11:06
Min. атм. налягане 1022.5 hPa на 22 в 17:39
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 22 в 13:34
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 035°(СИ) на 22 в 14:38
Max индекс на топлината 25.0°C на 22 в 13:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.1°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 10.1°C
Усреднена атм. налягане 1021.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.1 km/h
Усреднена посока навятъра 192° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 61.2 mm
Годишни Валежи 495.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 23 в 23:57
Max. температура 22.8°C на 23 в 14:12
Min. температура 7.8°C на 23 в 07:20
Max. влажност 91% на 23 в 07:46
Min. влажност 45% на 23 в 14:42
Max. атм. налягане 1023.0 hPa на 23 в 00:12
Min. атм. налягане 1019.3 hPa на 23 в 23:12
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 23 в 23:10
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 180°(Ю) на 23 в 21:06
Max индекс на топлината 25.1°C на 23 в 14:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.5°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 12.9°C
Усреднена атм. налягане 1017.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.1 km/h
Усреднена посока навятъра 177° (Ю)
Месечни валежи 73.2 mm
Годишни Валежи 507.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 24 в 20:10
Max. температура 23.4°C на 24 в 12:47
Min. температура 12.8°C на 24 в 06:59
Max. влажност 92% на 24 в 23:57
Min. влажност 53% на 24 в 12:52
Max. атм. налягане 1019.3 hPa на 24 в 00:02
Min. атм. налягане 1015.8 hPa на 24 в 23:55
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 24 в 15:19
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 067°(ИСИ) на 24 в 15:16
Max индекс на топлината 25.2°C на 24 в 12:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня25 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.2°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 11.0°C
Усреднена атм. налягане 1015.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.9 km/h
Усреднена посока навятъра 254° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 73.2 mm
Годишни Валежи 507.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 25 в 23:54
Max. температура 19.8°C на 25 в 13:57
Min. температура 12.4°C на 25 в 20:42
Max. влажност 92% на 25 в 01:17
Min. влажност 54% на 25 в 14:03
Max. атм. налягане 1016.1 hPa на 25 в 21:49
Min. атм. налягане 1014.0 hPa на 25 в 04:07
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 25 в 04:02
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 292°(ЗСЗ) на 25 в 09:39
Max индекс на топлината 19.8°C на 25 в 13:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня26 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.3°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 11.3°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.6 km/h
Усреднена посока навятъра 185° (Ю)
Месечни валежи 73.2 mm
Годишни Валежи 507.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 26 в 23:52
Max. температура 20.9°C на 26 в 11:02
Min. температура 10.3°C на 26 в 04:45
Max. влажност 92% на 26 в 23:23
Min. влажност 55% на 26 в 14:10
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 26 в 00:01
Min. атм. налягане 1012.1 hPa на 26 в 16:43
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 26 в 13:50
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 230°(ЮЗ) на 26 в 14:40
Max индекс на топлината 24.9°C на 26 в 12:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня27 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.9°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1011.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.3 km/h
Усреднена посока навятъра 180° (Ю)
Месечни валежи 74.2 mm
Годишни Валежи 508.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 27 в 23:42
Max. температура 21.0°C на 27 в 13:41
Min. температура 9.9°C на 27 в 01:10
Max. влажност 91% на 27 в 01:39
Min. влажност 51% на 27 в 13:44
Max. атм. налягане 1012.6 hPa на 27 в 00:03
Min. атм. налягане 1009.7 hPa на 27 в 13:49
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 27 в 11:39
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 153°(ЮЮИ) на 27 в 10:09
Max индекс на топлината 25.0°C на 27 в 14:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня28 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.0°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 12.1°C
Усреднена атм. налягане 1013.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.0 km/h
Усреднена посока навятъра 353° (С)
Месечни валежи 78.2 mm
Годишни Валежи 512.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 28 в 14:24
Max. температура 17.2°C на 28 в 13:33
Min. температура 12.1°C на 28 в 03:50
Max. влажност 92% на 28 в 06:56
Min. влажност 84% на 28 в 13:31
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 28 в 21:31
Min. атм. налягане 1010.4 hPa на 28 в 05:08
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 28 в 15:05
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 084°(И) на 28 в 14:44
Max индекс на топлината 17.2°C на 28 в 13:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня29 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.4°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 9.8°C
Усреднена атм. налягане 1017.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.8 km/h
Усреднена посока навятъра 320° (СЗ)
Месечни валежи 78.2 mm
Годишни Валежи 512.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 29 в 23:52
Max. температура 19.2°C на 29 в 12:12
Min. температура 11.1°C на 29 в 06:30
Max. влажност 90% на 29 в 04:42
Min. влажност 55% на 29 в 12:09
Max. атм. налягане 1020.1 hPa на 29 в 23:47
Min. атм. налягане 1015.7 hPa на 29 в 00:02
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 29 в 09:31
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 06°(С) на 29 в 08:34
Max индекс на топлината 19.2°C на 29 в 12:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня30 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.1°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1021.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.3 km/h
Усреднена посока навятъра 9° (С)
Месечни валежи 78.2 mm
Годишни Валежи 512.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 30 в 23:48
Max. температура 18.1°C на 30 в 14:01
Min. температура 11.5°C на 30 в 06:20
Max. влажност 92% на 30 в 22:22
Min. влажност 66% на 30 в 14:18
Max. атм. налягане 1023.2 hPa на 30 в 23:48
Min. атм. налягане 1020.0 hPa на 30 в 00:02
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 30 в 13:32
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 051°(СИ) на 30 в 13:21
Max индекс на топлината 18.1°C на 30 в 13:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня31 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.3°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 10.5°C
Усреднена атм. налягане 1023.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.7 km/h
Усреднена посока навятъра 315° (СЗ)
Месечни валежи 78.2 mm
Годишни Валежи 512.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 31 в 00:06
Max. температура 12.4°C на 31 в 00:06
Min. температура 12.3°C на 31 в 00:06
Max. влажност 89% на 31 в 00:06
Min. влажност 89% на 31 в 00:06
Max. атм. налягане 1023.3 hPa на 31 в 00:05
Min. атм. налягане 1023.2 hPa на 31 в 00:03
Max скорост на вятъра 1.9 km/h на 30 в 00:04
Maxскорост на поривите 5.6 km/h от 255°(ЗЮЗ) на 31 в 00:04
Max индекс на топлината 12.3°C на 31 в 00:05
24 Hour Graph of this day is not available (20201031.gif)Усреднени и крайни стойности за месеца Октомври 2020 до днес 31
Усреднена температура 16.0°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 11.6°C
Усреднена атм. налягане 1014.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.6 km/h
Усреднена посока навятъра 168° (ЮЮИ)
Месечни валежи 78.2 mm
Годишни Валежи 512.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.0 mm на 12 в 14:11
Max. температура 28.9°C на 04 в 14:23
Min. температура 7.8°C на 23 в 07:20
Max. влажност 93% на 21 в 05:12
Min. влажност 27% на 21 в 14:34
Max. атм. налягане 1025.2 hPa на 21 в 10:13
Min. атм. налягане 1003.5 hPa на 12 в 22:07
Max скорост на вятъра 31.5 kmh от 169°(Ю) на 03 в 17:25
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 135°(ЮИ) на 03 в 11:32
Max индекс на топлината 28.6°C на 04 в 14:39
Avg daily max temp21.3°C
Avg daily min temp11.8°C
Growing degrees days :202.3GDD
Corn growing degrees days:744.2 GDD


Превалявания Общо
14.8 mm на 7
27.0 mm на 12
09.8 mm на 13
02.6 mm на 15
06.6 mm на 16
00.4 mm на 21
12.0 mm на 24
01.0 mm на 27
04.0 mm на 28