^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Октомври 20191 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.6°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 16.2°C
Усреднена атм. налягане 1012.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.2 km/h
Усреднена посока навятъра 36° (СИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 539.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 27.9°C на 01 в 14:20
Min. температура 16.3°C на 01 в 07:36
Max. влажност 88% на 01 в 23:12
Min. влажност 49% на 01 в 14:19
Max. атм. налягане 1014.3 hPa на 01 в 01:30
Min. атм. налягане 1010.0 hPa на 01 в 00:00
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 01 в 16:45
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 035°(СИ) на 01 в 16:13
Max индекс на топлината 28.3°C на 01 в 14:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.3°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 15.9°C
Усреднена атм. налягане 1007.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.8 km/h
Усреднена посока навятъра 195° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 539.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:50
Max. температура 29.5°C на 02 в 15:00
Min. температура 16.7°C на 02 в 07:14
Max. влажност 90% на 02 в 06:51
Min. влажност 35% на 02 в 14:48
Max. атм. налягане 1010.0 hPa на 02 в 00:01
Min. атм. налягане 1005.6 hPa на 02 в 17:21
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 02 в 17:11
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 117°(ИЮИ) на 02 в 16:46
Max индекс на топлината 28.8°C на 02 в 15:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.0°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 11.9°C
Усреднена атм. налягане 1006.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.0 km/h
Усреднена посока навятъра 318° (СЗ)
Месечни валежи 5.2 mm
Годишни Валежи 544.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.0 mm на 03 в 17:21
Max. температура 23.8°C на 03 в 14:22
Min. температура 14.0°C на 03 в 23:43
Max. влажност 89% на 03 в 20:04
Min. влажност 47% на 03 в 11:45
Max. атм. налягане 1008.5 hPa на 03 в 22:15
Min. атм. налягане 1004.4 hPa на 03 в 04:30
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 03 в 02:08
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 302°(ЗСЗ) на 03 в 20:06
Max индекс на топлината 25.3°C на 03 в 14:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.0°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 10.5°C
Усреднена атм. налягане 1009.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.3 km/h
Усреднена посока навятъра 350° (С)
Месечни валежи 5.4 mm
Годишни Валежи 544.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 05:18
Max. температура 18.4°C на 04 в 16:31
Min. температура 12.6°C на 04 в 22:15
Max. влажност 89% на 04 в 07:16
Min. влажност 49% на 04 в 16:32
Max. атм. налягане 1011.8 hPa на 04 в 23:07
Min. атм. налягане 1007.5 hPa на 04 в 04:09
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 04 в 11:39
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 030°(ССИ) на 04 в 14:49
Max индекс на топлината 18.4°C на 04 в 16:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.1°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 10.7°C
Усреднена атм. налягане 1010.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.4 km/h
Усреднена посока навятъра 223° (ЮЗ)
Месечни валежи 5.8 mm
Годишни Валежи 545.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 21:36
Max. температура 21.4°C на 05 в 17:08
Min. температура 9.4°C на 05 в 04:30
Max. влажност 88% на 05 в 23:27
Min. влажност 53% на 05 в 11:29
Max. атм. налягане 1011.6 hPa на 05 в 01:27
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 05 в 17:06
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 05 в 11:42
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 264°(З) на 05 в 11:41
Max индекс на топлината 24.9°C на 05 в 11:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.8°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 12.5°C
Усреднена атм. налягане 1012.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.0 km/h
Усреднена посока навятъра 24° (ССИ)
Месечни валежи 5.8 mm
Годишни Валежи 545.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:52
Max. температура 20.7°C на 06 в 12:28
Min. температура 13.3°C на 06 в 02:01
Max. влажност 87% на 06 в 02:20
Min. влажност 59% на 06 в 12:50
Max. атм. налягане 1014.0 hPa на 06 в 11:03
Min. атм. налягане 1011.2 hPa на 06 в 00:12
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 06 в 14:17
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 032°(ССИ) на 06 в 14:11
Max индекс на топлината 24.6°C на 06 в 12:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.4°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 11.7°C
Усреднена атм. налягане 1008.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.0 km/h
Усреднена посока навятъра 23° (ССИ)
Месечни валежи 5.8 mm
Годишни Валежи 545.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:52
Max. температура 18.2°C на 07 в 12:33
Min. температура 11.9°C на 07 в 05:10
Max. влажност 87% на 07 в 06:12
Min. влажност 64% на 07 в 12:13
Max. атм. налягане 1011.2 hPa на 07 в 00:08
Min. атм. налягане 1006.2 hPa на 07 в 15:02
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 07 в 16:31
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 030°(ССИ) на 07 в 16:30
Max индекс на топлината 18.2°C на 07 в 12:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.2°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 10.2°C
Усреднена атм. налягане 1016.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.6 km/h
Усреднена посока навятъра 19° (ССИ)
Месечни валежи 5.8 mm
Годишни Валежи 545.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:50
Max. температура 19.8°C на 08 в 14:01
Min. температура 10.1°C на 08 в 23:48
Max. влажност 87% на 08 в 07:35
Min. влажност 48% на 08 в 15:27
Max. атм. налягане 1020.7 hPa на 08 в 22:43
Min. атм. налягане 1010.1 hPa на 08 в 00:09
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 08 в 14:11
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 027°(ССИ) на 08 в 14:10
Max индекс на топлината 19.8°C на 08 в 14:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.4°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 13.1°C
Усреднена атм. налягане 1019.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.2 km/h
Усреднена посока навятъра 178° (Ю)
Месечни валежи 5.8 mm
Годишни Валежи 545.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:47
Max. температура 24.8°C на 09 в 15:16
Min. температура 9.5°C на 09 в 07:19
Max. влажност 89% на 09 в 23:47
Min. влажност 58% на 09 в 14:05
Max. атм. налягане 1020.8 hPa на 09 в 10:35
Min. атм. налягане 1017.3 hPa на 09 в 17:44
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 09 в 17:18
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 091°(И) на 09 в 17:37
Max индекс на топлината 25.8°C на 09 в 15:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.2°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 16.9°C
Усреднена атм. налягане 1016.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.4 km/h
Усреднена посока навятъра 182° (Ю)
Месечни валежи 6.0 mm
Годишни Валежи 545.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 07:07
Max. температура 26.6°C на 10 в 13:51
Min. температура 17.3°C на 10 в 07:21
Max. влажност 91% на 10 в 07:47
Min. влажност 50% на 10 в 13:31
Max. атм. налягане 1017.9 hPa на 10 в 23:51
Min. атм. налягане 1014.6 hPa на 10 в 16:50
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 10 в 10:03
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 155°(ЮЮИ) на 10 в 10:03
Max индекс на топлината 27.2°C на 10 в 13:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.9°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 15.1°C
Усреднена атм. налягане 1021.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.4 km/h
Усреднена посока навятъра 14° (ССИ)
Месечни валежи 6.0 mm
Годишни Валежи 545.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:49
Max. температура 22.7°C на 11 в 13:50
Min. температура 16.2°C на 11 в 05:06
Max. влажност 90% на 11 в 23:49
Min. влажност 61% на 11 в 01:56
Max. атм. налягане 1023.2 hPa на 11 в 23:19
Min. атм. налягане 1017.9 hPa на 11 в 00:09
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 11 в 15:41
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 037°(СИ) на 11 в 12:26
Max индекс на топлината 24.0°C на 11 в 13:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.6°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 13.8°C
Усреднена атм. налягане 1023.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.2 km/h
Усреднена посока навятъра 19° (ССИ)
Месечни валежи 6.2 mm
Годишни Валежи 545.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 05:01
Max. температура 24.3°C на 12 в 13:34
Min. температура 13.0°C на 12 в 07:21
Max. влажност 92% на 12 в 08:04
Min. влажност 48% на 12 в 13:18
Max. атм. налягане 1024.3 hPa на 12 в 10:15
Min. атм. налягане 1022.6 hPa на 12 в 17:45
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 12 в 15:46
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 036°(СИ) на 12 в 16:08
Max индекс на топлината 25.5°C на 12 в 13:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.6°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 14.5°C
Усреднена атм. налягане 1022.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.0 km/h
Усреднена посока навятъра 14° (ССИ)
Месечни валежи 6.2 mm
Годишни Валежи 545.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:50
Max. температура 24.4°C на 13 в 13:18
Min. температура 13.2°C на 13 в 07:13
Max. влажност 90% на 13 в 07:28
Min. влажност 57% на 13 в 13:17
Max. атм. налягане 1023.7 hPa на 13 в 10:37
Min. атм. налягане 1021.9 hPa на 13 в 17:12
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 13 в 14:24
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 035°(СИ) на 13 в 14:41
Max индекс на топлината 25.5°C на 13 в 13:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.0°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 14.6°C
Усреднена атм. налягане 1021.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.8 km/h
Усреднена посока навятъра 17° (ССИ)
Месечни валежи 6.2 mm
Годишни Валежи 545.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:55
Max. температура 24.1°C на 14 в 12:44
Min. температура 14.4°C на 14 в 22:35
Max. влажност 91% на 14 в 08:05
Min. влажност 57% на 14 в 12:45
Max. атм. налягане 1022.9 hPa на 14 в 01:42
Min. атм. налягане 1020.0 hPa на 14 в 23:49
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 14 в 15:24
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 032°(ССИ) на 14 в 16:33
Max индекс на топлината 25.3°C на 14 в 12:44

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.5°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 14.6°C
Усреднена атм. налягане 1017.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.3 km/h
Усреднена посока навятъра 192° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 6.4 mm
Годишни Валежи 545.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 03:30
Max. температура 27.4°C на 15 в 15:26
Min. температура 13.9°C на 15 в 01:12
Max. влажност 91% на 15 в 07:40
Min. влажност 38% на 15 в 15:25
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 15 в 00:01
Min. атм. налягане 1015.6 hPa на 15 в 16:44
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 15 в 09:28
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 199°(ЮЮЗ) на 15 в 09:31
Max индекс на топлината 27.3°C на 15 в 15:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.5°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 15.3°C
Усреднена атм. налягане 1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.1 km/h
Усреднена посока навятъра 181° (Ю)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 545.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 06:10
Max. температура 26.3°C на 16 в 12:33
Min. температура 17.2°C на 16 в 07:18
Max. влажност 91% на 16 в 08:01
Min. влажност 44% на 16 в 11:44
Max. атм. налягане 1018.3 hPa на 16 в 23:45
Min. атм. налягане 1015.2 hPa на 16 в 06:33
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 16 в 15:26
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 018°(ССИ) на 16 в 14:06
Max индекс на топлината 26.7°C на 16 в 12:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.8°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 13.0°C
Усреднена атм. налягане 1018.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.8 km/h
Усреднена посока навятъра 8° (С)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 545.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:52
Max. температура 21.8°C на 17 в 13:34
Min. температура 13.9°C на 17 в 23:27
Max. влажност 91% на 17 в 23:52
Min. влажност 64% на 17 в 13:34
Max. атм. налягане 1019.5 hPa на 17 в 10:22
Min. атм. налягане 1018.0 hPa на 17 в 02:48
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 17 в 13:36
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 032°(ССИ) на 17 в 13:34
Max индекс на топлината 24.1°C на 17 в 13:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Октомври 2019 до днес 17
Усреднена температура 18.4°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 13.6°C
Усреднена атм. налягане 1015.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.8 km/h
Усреднена посока навятъра 164° (ЮЮИ)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 545.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.0 mm на 03 в 17:21
Max. температура 29.5°C на 02 в 15:00
Min. температура 9.4°C на 05 в 04:30
Max. влажност 92% на 12 в 08:04
Min. влажност 35% на 02 в 14:48
Max. атм. налягане 1024.3 hPa на 12 в 10:15
Min. атм. налягане 1004.4 hPa на 03 в 04:30
Max скорост на вятъра 24.1 kmh от 155°(ЮЮИ) на 10 в 10:03
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 180°(Ю) на 10 в 10:03
Max индекс на топлината 28.8°C на 02 в 15:00
Avg daily max temp23.8°C
Avg daily min temp13.7°C
Growing degrees days :140.2GDD
Corn growing degrees days:395.0 GDD


Превалявания Общо
05.2 mm на 3
00.2 mm на 4
00.4 mm на 5
00.2 mm на 10
00.2 mm на 12
00.2 mm на 15
00.2 mm на 16